irenetrix: (Default)
[personal profile] irenetrix
Прочитала, що "створення (!) козацтва - це було недалекоглядно (!)" (малося на увазі з точки зору створення незалежної держави). Створення, Карл! Недалекоглядно, Карл! Недалекоглядно було створювати імперію з центром у Варшаві. Вийшло так собі.

(no subject)

5/5/17 20:22 (UTC)
gvynt: (Default)
Posted by [personal profile] gvynt
Поляки написали?